Xarxa Òmnia


El Punt Òmnia Bon Pastor figueres pertany a la Xarxa Òmnia, un programa de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat. Òmnia, és un programa universal d’intervenció social que cerca millorar i afavorir, tan individualment com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
La Xarxa Òmnia es troba per tot Catalunya i va adreçada a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en risc social, i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les TIC, per tal d’evitar la seva exclusió de la comunitat. El programa posa especial èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies.33712557326_ed2655625a_o i és sensible a una àmplia diversitat d’usuaris amb situacions i procedències diferents.

La Xarxa Òmnia està composada per 113 Punts Òmnia, uns espais repartits per tot el territori català equipats amb tecnologies accessibles per a tothom i que tenen l’objectiu de disminuir les diferències i afavorir la normalització. Òmnia vol ser un recurs que participa, conjuntament amb la resta de dispositius del territori, en la consecució dels objectius
d’integració i cohesió social de la població del seu entorn.

Els 113 Punts de la Xarxa Òmnia ofereixen espais i equipaments d’utilització pública i compten amb el suport
d’un professional, que dinamitza l’espai i assessora les persones usuàries del Punt. El paper del dinamitzador/a és fonamental per a desenvolupar el programa a cada territori i aconseguir que cada Òmnia sigui un espai d’acolliment, d’informació, d’aprenentatge, de socialització i de participació en la comunitat.

Eixos de treball

Per aconseguir els objectius plantejats, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària potencia tres eixos de treball: Aprenentatge,
Inserció Social i Ús Comunitari.
43434447865_5884097214_z
· Aprenentatge. Vol garantir que totes les persones amb pocs coneixements digitals obtinguin una formació bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i comunicació que els permeti no quedar excloses de la societat. Es desenvolupen tallers monogràfics de curta durada que consisteixen en uns itineraris formatius adequats als coneixements dels alumnes destinataris.

· Ocupabilitat. Potencia la integració de les persones en risc d’exclusió social. D’una banda, els ofereix eines formatives informàtiques
perquè sàpiguen buscar recursos a la xarxa i es puguin valer per elles mateixes en el seu procés d’inserció. D’altra banda, pel que fa a les persones en situació d’atur, les posa en contacte amb els serveis d’orientació social del territori i els facilita un conjunt d’hàbits i competències perquè arribin als agents d’inserció social amb la màxima preparació per tornar al mercat laboral al més aviat possible. L’eix d’ocupabilitat està reforçat amb un programa conjunt amb Servei d’Ocupació de Catalunya on s’ofereix formació específica en iniciació en informàtica per a la cerca de feina.

· Acció comunitària. Finalment, l’eix d’acció comunitària consisteix a facilitar el lliure accés a persones, entitats, grups i col·lectius al Punt Òmnia perquè es generin dinàmiques de cohesió social i d’intercanvi dins dels territoris. Es potencia el treball en xarxa virtual entre tots els agents del territori, així com les xarxes personals dels usuaris.