Tocamela.cat

http://www.tocamela.cat/

tocamela “Tocamela.cat  és la primera iniciativa en català que dóna accés a formació musical mitjançant noves tecnologies de manera gratuïta. www.tocamela.cat és una iniciativa de la “Associació de Músics On Line Toca“”

El sistema és senzill ells graven un vídeo on toquen la cançó a la guitarra, i també on donen explicacions de com tocar-la, quins acords apareixen, quin ritme seguir, i tot reforçat amb les notes a la pantalla en algunes ocasions, utilitzant els recursos que els ofereix el vídeo.

Com a aprenents només hem de triar la cançó i atendre a la classe particular.

A més a Tocamela.cat hi podrem trobar d’altres recursos al voltant del món de la guitarra com un afinador, un fòrum amb acords… i tota l’ajuda que et calgui per aprendre a tocar bé la guitarra.


Forma part de: