Memoritza’t

Exercitar la nostra memòria, hauria de ser una obligació per a tots nosaltres, sobretot un cop passats els 50 anys.

Mantenir actiu el nostre cervell i desperta la nostra memòria, pot ser-nos de molta ajuda, especialment per a reduir el risc de patir malalties degeneratives relacionades amb la memòria.

Memoritza't (1)

Òmnia, és un programa universal d’intervenció social, que utilitzant com a instrument les eines TIC. Cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.

Forma part de: