Recursos curs SOC

Carta de presentació.

La carta de presentació és el contacte inicial del candidat amb l’empresa, en ella donaràs una primera imatge molt important. L’objectiu és que la persona que la llegeixi pensi que pots ser el candidat perfecte per ocupar el lloc de treball que estan ofertant.

carta

 Curriculum vitae

En aquest enllaç, podràs trobar diferents plantilles per crear el teu propi curriculum vitae. Les pots descarregar de forma gratuïta i omplir amb les teves dades.

curriculum

Òmnia, és un programa universal d’intervenció social, que utilitzant com a instrument les eines TIC. Cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.

Forma part de: