Què fem?

Seguint els objectius plantejats per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, des del Punt Òmnia Blanes treballem per potenciar els següents tres eixos de treball: Aprenentatge, Inserció Social i Ús Comunitari.

  • Aprenentatge. Vol garantir que totes les persones amb pocs coneixements digitals obtinguin una formació bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i comunicació que els permeti no quedar excloses de la societat. Es desenvolupen tallers monogràfics de curta durada que consisteixen en uns itineraris formatius adequats als coneixements dels alumnes destinataris.

02

 

  • Ocupabilitat. Potencia la integració de les persones en risc d’exclusió social. D’una banda, els ofereix eines formatives informàtiques perquè sàpiguen buscar recursos a la xarxa i es puguin valer per elles mateixes en el seu procés d’inserció. D’altra banda, pel que fa a les persones en situació d’atur, les posa en contacte amb els serveis d’orientació social del territori i els facilita un conjunt d’hàbits i competències perquè arribin als agents d’inserció social amb la màxima preparació per tornar al mercat laboral al més aviat possible.

01

 

  • Acció comunitària. Consisteix a facilitar el lliure accés a persones, entitats, grups i col·lectius al Punt Òmnia perquè es generin dinàmiques de cohesió social i d’intercanvi dins dels territoris. Es potencia el treball en xarxa virtual entre tots els agents del territori, així com les xarxes personals dels usuaris.