El meu món en paraules

Mi mundo en palabras. Diferents activitats i jocs flash per a descobrir tot jugant de manera interactiva la llengua espanyola.

Recurs dirigits a nens de 7 a 9 anys que comencen a estudiar aquesta llengua.

És una iniciativa del Centro Virtual Cervantes

un material interactivo para aprender vocabulario de un modo lúdico, diseñado para niños de 7 a 9 años que empiezan a estudiar español.