Què és la realitat augmentada?

plantilla RA

La Realitat Augmentada (RA) és un concepte que s’utilitza per definir una visió directa o indirecta del món real que incorpora elements virtuals, per recrear una realitat mixta en temps real.
La RA combina l’ús d’un maquinari específic que registra dades de l’entorn físic amb un programari també específic.

Quin tipus de maquinari utilitza?
Des d’una simple càmera web a auriculars, passant per GPS, giroscopis, acceleròmetres, etc.

Quina és la funció del programari?

Aquest programari fusiona i coordina els elements virtuals (imatges 3D, sons, audiovisuals…) amb l’entorn físic per a oferir una visió mixta i coherent dels elements reals i virtuals.

Forma part de: