Com fem material de lectura fàcil?

Alguns consells per escriure en lectura fàcil són:Imatge d'una mà infantil escrivint, autoria: wickenden

 • Escrivim textos curts
 • Destaquem els conceptes claus
 • Eliminem detalls innecessaris

Llenguatge

 • Utilitzem frases simples i clares
 • Utilitzem un llenguatge positiulletres abc escrites amb diferents tipografies
 • Per exemple, direm “La frase està acabada” en comptes de “La frase no està inacabada”

 • Posem el subjecte de les frases
 • Emprem sempre el mateix mot per parlar de la mateixa cosa,
  encara que repetim la paraula

Forma

 • Escrivim una idea per frase
 • Dividim el text en seccions curtes
 • Utilitzem una tipografia clara
 • Utilitzem la negreta per ressaltar conceptesLlibre obert, imatge de Muffet

Il·lustracions

 • Les il·lustracions transmeten informació
 • Podem utilitzar fotografies i dibuixos
 • Les imatges han de veure’s bé
  i referir-se al tema de què es parla
 • Si utilitzem símbols, han de ser ben coneguts