Què és LF?

Nen llegint

Llegint (imatge de Jemsweb )

El materials de Lectura Fàcil (LF) són aquells que contenen només informació rellevant, expressada i presentada de la manera més directa possible, de manera que el seu contingut pugui ser comprès pel major nombre possible de persones.

Els materials de Lectura Fàcil poden ser de diferents nivells, ja que les persones que els necessiten també poden tenir necessitats diferents.

Altres avantatges de la lectura fàcil:

  • una comprensió ràpida dels textos
  • una comunicació més eficaç i propera al públic destinatari
  • un text més fàcil de traduir a altres idiomes i d’adaptar a altres formats accessibles, com ara el Braille i l’àudio
  • un estalvi de temps, diners i recursos humans
  • i, en definitiva, un pas més a favor de la inclusió social.

És per tot això que és molt aconsellable fer servir les recomanacions de la LF alhora de crear manuals i continguts per a les persones que inicien qualsevol tipus d’aprenentatge.

Tot i això, en aquest gràfic podeu veure els principals grups destinataris d’aquests tipus de materials:

La il·lustració següent mostra gràficament els grups destinataris dels materials de la LF:
els cercles representen els grups, i el quadrat, la necessitat d’aquests materials.

Gràfica destinataris de la lectura fàcil