Arxiu mensual: January 2013


Què és Aula pràcTICa?

Aula pràcTICa és un espai destinat a totes aquelles persones que vulguin practicar els coneixements que hagin après fins aleshores. La finalitat és oferir als joves i adults un espai obert i d’ús lliure, on poden realitzar: Autoformació en les TIC Fer consultes Resoldre dubtes Profunditzar els aspectes treballats als tallers […]