espai


Què és Aula pràcTICa?

Aula pràcTICa és un espai destinat a totes aquelles persones que vulguin practicar els coneixements que hagin après fins aleshores. La finalitat és oferir als joves i adults un espai obert i d’ús lliure, on poden realitzar: Autoformació en les TIC Fer consultes Resoldre dubtes Profunditzar els aspectes treballats als tallers […]


L’infanTIC ja ha obert!

infanTIC és un espai obert des del gener passat, amb la finalitat d’oferir un espai d’accés lliure als infants i joves destinat únicament a fer treballs de l’escola (cerca d’informació per Internet, realitzar treballs, imprimir els documents,…) i sempre,  sota la supervisió tècnica de la dinamitzadora. Horari els dijous de […]