Activitats


OCTUBRE-FEBRER 2018-19

Al llarg del primer quadrimestre en el nostre Punt Òmnia realitzem activitats diverses distribuïdes al llarg de la setmana. A continuació es mostra una breu explicació respecte cada activitat que es durà a terme entre els mesos d’octubre a febrer del 2019:

  • Introducció a la informàtica: Aprendre a fer ús del sistema operatiu , agafar destresa amb el ratolí i el teclat, aprendre a organitzar fent carpetes, escriure documents, editar-los, desar-los i imprimir-los. Fer algun projecte final i imprimir-lo com una postal, un calendari, etc… A cada sessió s’explicaran diferents conceptes i sempre hi haurà pràctica. S’anirà modificant el temari, si cal, en funció de les necessitats i ritme del grup. Totes les classes seran dinàmiques i participatives per fomentar un bon ambient i ritme de treball.
  • Programació i robòtica amb infants: Conèixer els tecnicismes dels blocs per programar, les diferents plataformes de programació i robòtica, l’elaboració de jocs i adquisició de coneixements tècnics sobre la realització de plataformes digitals mitjançant CODE, Scratch, Lightbot y Arduino.
  • Ús comunitari: Cessió de l’espai on els alumnes poden desenvolupar diferents tasques d’ofimàtica amb el suport dels monitors de l’aula.
  • TICfeina: Millorar les competències en informàtica bàsica. Treballar la recerca activa de feina. Gestionar portals d’ocupació.
  • Full de càlculOptimitzar el domini dels usuaris amb el full de càlcul i facilitar eines d’utilitzat pel dia a dia amb la plataforma Calc.
  • Fotografia SocialFamiliartizar-se amb l’ús de les càmeres digitals amb una base teòrica i posteriorment, realitzar un treball de camp on cada alumne pugui desenvolupar les seves habilitats. La finalitat d’aquest curs es centra en generar un grup comunitari on es pugui crear vincles i alhora captar moments especials amb la càmera.
  • Fes-te BloggerProporcionar les eines bàsiques de l’ús de la plataforma WordPress on cada persona realitzi diferents entrades (de diferents temàtiques) individuals fent prèviament una recerca en Internet. Es fomenta l’autonomia i la innovació.
  • Reforç Escolar: Complementar el reforç escolar amb ajut de les eines TIC Reforçar la formació TIC d’aquests nens. Facilitar la relació entre els nens en un espai de treball en grup.
  • Taller d’escriptura amb l’ordinador: Treure la por davant de l’ordinador, optimitzar el ritme d’escriptura amb l’ordinador, agilitzar l’ús amb les TIC, aprendre a realitzar la correcció ortogràfica de l’editor de textos, engrescar per participar d’altres activitats i col•laboracions.

 

 

design