Qui som?


19fa2277980e7f0d4ce9daed8b3809e8El nostre Punt Òmnia és un programa de caire social, preventiu i socioeducatiu que genera un espai d’acollida per a usuaris amb desavantatges formatives, econòmiques y culturals on els hi proporcionem un lloc d’interacció amb les TIC’s.

Alguns dels objectius principals que volem aconseguir en el nostre Punt Òmnia, són les següents:

  • Afavorir l’autonomia de les persones mitjançant l’ús de les TIC.
  • Afavorir les relacions interpersonals, així com la vinculació de les persones a la comunitat.
  • Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals i ocupacionals dels usuaris a través de l’accés a les noves tecnologies i de processos de formació i reciclatge.
  • Dinamitzar les diferents associacions del Prat de Llobregat perquè accedeixin a la societat de la informació, per tal de poder millorar les seves actuacions i participar en la prevenció i lluita contra l’exclusió social.
  • Promoure i reforçar les xarxes existents per afavorir la cohesió social.

 

Les accions que es duen en el marc del programa Òmnia es fonamenten en tres eixos d’intervenció:

La inserció social i laboral: Aquest eix potencia la integració de les persones en risc d’exclusió social i laboral. D’una banda, s’ofereixen eines per trobar recursos a la xarxa i poder esdevenir autosuficients en la vida quotidiana. D’altra banda, pel que fa a les persones en situació d’atur, des del programa se les posa en contacte amb els serveis d’orientació laboral i/o social del territori i se’ls facilita un conjunt d’hàbits i competències perquè accedeixin al mercat laboral en les millors condicions.

Amb una anàlisi prèvia tant dels recursos existents com dels col·lectius s’elabora una proposta de programació que doni resposta a les necessitats socials i laborals.

El treball comunitari: Aquest eix potencia el treball en xarxa entre les entitats socials i educatives i els serveis del territori, així com les xarxes personals dels mateixos participants del programa. L’acció comunitària ha de contribuir a teixir lligams entre les diferents institucions, programes i entitats ubicades als barris, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i les oportunitats dels seus habitants, enfortir el sentiment de pertinença a una comunitat, així com afavorir un major coneixement i suport mutu entre veïns d’un mateix territori.

L’aprenentatge: Aquest eix garanteix que les persones amb pocs coneixements digitals obtinguin una formació bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i comunicació que eviti la seva desconnexió en relació al que succeeix al seu voltant. A través d’activitats que utilitzen les eines digitals, els participants al programa adquireixen coneixements i habilitats relacionades amb l’aprenentatge de la llengua, l’accés a la cultura, la relació amb les administracions o la recerca activa de feina.

 En el dia a dia de l’entitat, i des de la nostra identitat cristiana, vivim i promovem aquests valors:
ACOLLIDA a les persones des de l’escolta activa i l’empatia;
RESPECTE a les diferents realitats personals, decisions, ritmes i maneres de fer;f25686a2e1ea800e9c38b7fafdd16c60
RESPONSABILITAT en la nostra tasca per fer el bé i fer-ho bé;
COMPROMÍS amb les persones per construir un entorn socialment més just i fratern;
SOLIDARITAT com a motor de la nostra acció social i comunitària.

 

“El món no és, el món està sent…”