Taller de memòria

Estimulació i manteniment cognitiu per a la prevenció de la pèrdua de la memòria per causa del envelliment o de alguna malaltia.