AJUSTS D’URGÈNCIA

Us presentem informacions de la Generalitat de Catalunya sobe ajuts a famílies amb dificultats a causa del Covid19.