El Punt Òmnia de Sant Vicenç dels Horts – Sant Josep, adscrit a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) de la Generalitat de Catalunya, es va inaugurar l’any 2006 i des de llavors ha acollit participants de totes les edats per a acostar-los a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El Punt Òmnia és un espai obert a tothom, joves, grans, infants i entitats, i on hi pot participar tothom en diferents activitats: tallers, conferències, exposicions, etc.

El Punt Òmnia de Sant Vicenç dels Horts – Sant Josep és sobretot un punt de trobada, un lloc on les persones participants poden relacionar-se i intercanviar punts de vista, opinions, aficioins i experiències… i formar part, així, d’un projecte col·lectiu. El Punt Òmnia forma part de la Xarxa Òmnia, un projecte social d’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i que busca millorar la comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la persona, promoure valors cívics i donar suport al teixit associatiu de Sant Vicenç dels Horts.

La Xarxa Òmnia s’inicia com a projecte l’any 1999 d’una iniciativa conjunta entre el Departament de Benestar i Família i el Departament d’Universitats Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. En l’actualitat, el Projecte Òmnia està promogut per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Des de la Xarxa Òmnia es treballa d’acord amb tres eixos: l’eix aprenentatge, que vol garantir que totes les persones amb pocs coneixements digitals obtinguin informació bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC); l’eix ocupabilitat, que ofereix eines formatives informàtiques perquè els participants sàpiguen buscar recursos a la xarxa i es puguin valer per ells mateixos; i l’eix acció comunitària, que consisteix a facilitar eines per tal que les persones entitats, grups i col·lectius generin dinàmiques de cohesió social i d’intercanvi.

Des del Punt Òmnia de Sant Vicenç dels Horts s’ofereix una variada gamma de tallers i activitats distribuits en quatre blocs principals segons les persones participants a qui van destinats: a infants de 6 a 12 anys, a adults a partir de 18 anys, a totes les persones que vulguin tenir accés lliure a un ordinador, i a aquelles entitats que vulguin disposar d’un espai i d’unes eines TIC per a accions concretes. Podeu consultar en aquest enllaç tota la programació formativa d’activitats i tallers que ofereix el Punt Òmnia de Sant Vicenç dels Horts – Sant Josep.