Altre lloc Blocs de Xarxa Òmnia

Sobre nosaltres

A Valls tenim 2 Punts Òmnia:

  • el PO de Vallsgenera
  • el PO del Centre Cívic de Valls 

 

Objectius:

El nostres objectius són  donar accés a les noves tecnologies a la població en general i més concretament,  a tots aquells col·lectius que tenen més dificultats per accedir-hi.

A Vallsgenera es prioritza la formació d’aturats i la formació TIC dels programes de Formació Ocupacional i al Centre Cívic la formació comunitària, en general.

 

Equipament:

Tenim dos espais oberts a la ciutadania Vallsgenera i el Centre Cívic de Valls, que disposen de aules dotades amb ordinadors, impressora, escànner  i els recursos humans necessaris per a apropar les TIC a totes les persones i entitats que ho sol·licitin.

 

Àrees d’actuació:

Formació: Tenim 2 línies de formació:

  • Formació aturats: Tallers d’iniciació a la informàtica, navegació,  correu electrònic i preparació prova ACTIC bàsic i formació TIC de diferents programes d’inserció laboral i formació ocupacional de l’entitat.
  • Formació Comunitària: Tallers d’alfabetització digital per a adults, adreçats a tota la ciutadania.

Cessió d’espais  per a ús comunitari:  a entitats i col·lectius de la ciutat
Centre d’acreditació de competències ACTIC: Centre col·laborador i d’acreditacions de la certificacions oficial de l’ACTIC.

Jornades de divulgació: 

  • Jornades 2.0
  • Pinzellades digitals