FORMACIÓ BANC DEL TEMPS

El Banc del Temps és un banc que opera sense diners. La unitat de canvi és el temps (1 hora) que s’intercanvia entre sòcies i socis. L’intercanvi consis-teix a oferir un nombre determinat d’hores mensuals realitzant una activi-tat a favor d’una altra sòcia o soci, i a la vegada, demanar el mateix nombre d’hores per a un servei que es neces-siti. Així fomentem l’intercanvi de co-neixements, habilitats o tot allò que pugueu imaginar, afavorint la creació de nous vincles i coneixences. El passat divendres 4 i 5 de novembre, l’equip que s’encarrega de gestionar el banc del temps de Santa Coloma de Cervelló van assistir a una jornada de formació en el nostre punt Òmnia. No és la primera vegada que us parlem del projecte del banc del temps, en aquests enllaços teniu altres entrades del bloc en les que us hem informat del tema.

banc del temps al òmnia

web de les dones del 4 cantons

http://xarxaomnia.gencat.cat/blocs/colomac/2010/04/26/apuntat-al-banc-del-temps/

http://xarxaomnia.gencat.cat/blocs/colomac/2010/07/05/banc-del-temps/