COM PORTAR ELS STOCKS DE LA TENDA

A l’Omnia tenim un grup de dones interessades en preparar-se per treballar a oficines. Per tal motiu, estan assolint coneixements del paquet Microsoft Office, de l‘Open Office i de eines on line tipus Google Docs.

Avui ha tocat portar els stocks d’una tenda de roba. El simulacre ha inclòs ordres del jefe de proporcionar-li gràfics que ell pugui entendre sense números. La Núria, tot i que amb dificultats, finalment ha acabat l’exercici.