PER A QUÈ SERVEIX LA XARXA ÒMNIA EN TEMPS DE PANDÈMIA?

Recull de vídeos del dinamitzadors i d’algunes persones usuàries.

El pròxim 27 de novembre és la Jornada Òmnia on podrem reunir-nos els i les professionals per fer un resum d’aquest accidentat any. L’organització ens ha demanat vídeos dels participants on responguem a aquesta pregunta del títol.

Aquí van les nostres respostes.