COM ENS HA CANVIAT LA VIDA AMB LA DIGITALITZACIÓ

Les ciberxerrades dels divendres ens apropen el futur

Avui hem parlat de com ha canviat la forma de fer i emmagatzemar fotos però d’altres dies hem parlat de cinema, de relacions, de música, de diners…

La digitalització ens afecta a tothom. Estem immersos en aquest procés sense fi.  A les ciberxerrades intentem descodificar què i com ens està passant.

Si voleu venir…tots els divendres a les 15.30 a https://meet.jit.si/ciberxerrades