CIBERTECA


Segons la pàgina web de la Mobil Word Capital, l’accés al coneixement i a la informació s’ha transformat radicalment en els últims 20 anys. La ubiqüitat, la rapidesa i la híper connectivitat de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han fet canviar la nostra manera de pensar, de viure i de comunicar-nos amb l’entorn.

És per això que les TIC han obert un gran ventall d’oportunitats per construir una societat més democràtica, crítica i interconnectada. L’accés i la capacitació digital de la ciutadania permet millorar el seu desenvolupament personal i professional en molts àmbits (laboral, formatiu, social, polític, etc.); així com superar certes barreres d’espai i temps. Les TIC, en definitiva, milloren la qualitat de vida de les persones.

Així doncs, entenem que l’escletxa digital fa referència a la desigualtat entre les persones que poden tenir accés o coneixement en relació a les noves tecnologies i les que no. Aquest terme també fa referència a les diferències entre grups segons la seva capacitat per utilitzar les TIC de manera eficaç.

Existeixen tres tipus d’escletxa digital:

D’accés. Fa referència a la possibilitat o no d’accedir a la tecnologia.

D’ús. Es basa en els persones que saben o no utilitzar la tecnologia

De qualitat de l’ús. Es fonamenta en les capacitats que té cada persona per utilitzar les eines que ofereix la xarxa.

Cert és que des del Punt Òmnia Tortosa s’intenten realitzar accions per reduir les escletxes digitals del tres tipus anomenats anteriorment, però en aquesta entrada al Bloc volem fer èmfasi del tipus d’escletxa digital d’accés per a joves matriculats en centres educatius de l’educació formal. Així doncs, per reduir-la, al Punt Òmnia s’ha creat el servei de Ciberteca, dirigit als estudiants d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius, els quals no poden accedir a les TIC per motius socioeconòmics. Amb aquest servei, doncs, es pretén que el Punt sigui un lloc de referència per aquests joves, ja sigui per poder preparar i realitzar les seves tasques acadèmiques (treballs individuals o en grups i exàmens) amb suport informàtic, tals com ordinadors, internet, impressora multi-funcions, projector i pantalla, entre altres.

Voleu saber-ne més? Pregunteu-nos!

Ciberteca