El 19 de Juliol de 2024

Arriba nou material a l’espai Òmnia !

El Punt Òmnia: Que hi pots trobar ?

Dins l’espai tenim moltes activitats i molts projectes realitzats i en curs, tots hi participem i intentem aprofitar i deixar anar la nostra creativitat i imaginació.

Ens serveix per a donar veu d’allò que es fa dins la presó, ens permet també millorar en els aspectes personals i fer coses de profit que el dia de demà ens poden servir.

Al canal de YouTube anem publicant els diferents vídeos editats dins l’espai. Al mateix temps, ens serveix perquè des de fora es puguin veure els treballs que realitzem. I, si el futur ho permet, ens serveix per a projectes futurs fora en el món de l’edició o la música.

Avui en dia tot està publicat i encara que estiguem dins ens agrada ensenyar el que fem i com ho hem fet, ja que estar dins i fer vídeos d’aquesta magnitud es molt complicat.

Perquè ens donem a conèixer, que ens motiva ?

A l’espai hi trobem cantants, escriptors, poetes, dissenyadors gràfics, editors de vídeo, tots amb gustos ben diferents però amb un bé comú;


OBLIDAR, COMPARTIR i explotar les nostres qualitats fent el que sabem o hem anat aprenent.

Que es comenta? Que ens ha agradat?

Què hem pogut aprendre i fer…

Sempre que a l’aula s’ha fet algun projecte o treball individual o en grup, es busca a través de pluges d’idees que ens podria afavorir, aportar i fer que tinguem constància, també implicació amb la feina que es duu a terme. Una motivació.

Fer-ho així ens permet posteriorment sentir-nos realitzats, útils amb el que fem i sobretot que hi puguem donar veu a l’espai, que arribi a futures persones o aquells qui estan a l’exterior i creuen que dins les presons la gent perd el temps.

No cal jutjar, si voler conèixer.

Veure que estem en el camí i direcció correcta per a un futur increïble, ens fa mantenir la essència dels projectes i allà on volem arribar, que és poder fer realitat el somni que teniem de poder arribar a fer-ho possible.