Waka i Mole i La pedra Roseta QWERTY!

Des del Punt Òmnia de Casal dels Infants del Raval, en Marc, ens presenta en Waka i Mole, dos aventurers, que viatgen pel planeta descobrint les cultures, les seves costums i trets distintius.

Aquesta és una activitat que s’està duent a terme amb un grup de nens i nenes del Centre Obert Joan Salvador Gavina. Com l’any passat, quan es van treballar les emocions, tot gira al voltant de cartes i del propi eix d’animació que la seva educadora, Mireia, els desenvolupa al llarg de tot l’any, per treballar actituds, aptituds, companyerisme, etc., entre ells.

Enguany, s’han realitzat dos tallers:

Un taller al voltant de la llengua, aprofitant que el 21 de Febrer, dia en que van anar al Punt, era del Dia Mundial de les Llengües maternes. En ell van aprendre a comunicar-se i donar-se indicacions amb llengües de quatre continents.

Carta que reben
http://elravalet.wordpress.com/2013/03/19/la-carta-den-waka-i-mole/

Missió defensant la llengua
http://elravalet.wordpress.com/2013/03/19/waka-i-mole-viatgen-a-africa/

El segon taller, la Missió la batalla del molí:
Realitzat dies més tard, van descobrir com interpretar el llenguatge egipci.

Aquesta missió s’anomena la pedra Roseta Querty, a través d’un recurs d’Internet que permet escriure fent servir la posició de les lletres del teclat en grafia antiga egícpia.
Als nens i nenes se’ls proporciona per escrit la missió a superar, es va aprofitar per explicar com avui en dia hem pogut entendre aquells missatges, per l’existència de la pedra roseta i la història, òbviament inventada, que també els egipcis van inventar el teclat. D’aquí que tinguéssim la pedra roseta querty.

http://elravalet.wordpress.com/2013/03/20/la-pedra-roseta-querty/

En la seva missió van descrobir el joc de El Molino, hi ha una versió on-line, a la que van estar jugant. Fins i tot en van construir un fent servir la planxa lateral d’un pc i tecles de dos teclats (fitxes blanques i negres).

Trobareu més detalls en els enllaços al bloc on trobareu els recursos i materials.