Què és el curs d’extensió universitària?

Oficina Tècnica | | Dimarts 4 desembre 2007

El Curs d’Extensió Universitària de Dinamització i Educació en l’ús social de les TIC és una iniciativa de la Direcció General d’Acció Comunitària, fruit d’un treball compartit amb un grup de dinamitzadors i dinamitzadores per a elaborar el perfil professional d’aquest col·lectiu i establir les seves necessitats formatives.

Aquest curs d’Extensió Universitària, reconegut i certificat per les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social de la Universitat Ramon LLull, es va posar en marxa l’any 2006 amb el compromís, per part de la Direcció General d’Acció Comunitària, de fer-ne dues edicions.

La primera edició es va dur a terme durant els anys 2006 i 2007 i la segona finalitzarà l’any 2009. Amb la realització de dues edicions es volia facilitar que les persones poguessin tenir fins a quatre anys per a completar els 8 mòduls formatius per a obtenir el Certificat d’Extensió Universitària.

A dia d’avui 20 dinamitzadors i dinamitzadores han assolit la certificació i a d’altres els hi manca molt poc per obtenir-la. Per tal de facilitar-ho durant l’any 2010, és farà la totalitat dels mòduls, igual que en l’edició de 2009. El 2010 finalitza aquesta formació.

Aquests són:

  • Mòdul 1. Tècniques i recursos per al treball amb persones, grups i col·lectius
  • Mòdul 2. Didàctiques i metodologies aplicades al treball amb les TIC
  • Mòdul 3. La gestió de projectes educatius
  • Mòdul 4. Ètica aplicada a la informàtica
  • Mòdul 5. Manteniment de sistemes I (maquinari)
  • Mòdul 6. Manteniment de sistemes II (programari)
  • Mòdul 7. Edició digital I
  • Mòdul 8. Creació digital II

Powered by WordPress | Tema de Roy Tanck traduit per Bloctum | Protected by Akismet

Forma part de: