HORARI D’INSCRIPCIÓ / HORARIO DE INSCRIPCIÓN / REGISTRATION SCHEDULE

HORARI DE INSCRIPCIÓ
Del 7 al 16 de Gener de 2013

Dilluns, dimecres i divendres de 4 a 6h de la tarda.
Dimarts i dijous de 12 a 2h del migdia.

HORARIO DE INSCRIPCIÓN
Del 7 al 16 de Enero de 2013

Lunes, miércoles y viernes de 4 a 6h de la tarde.
Martes y jueves de 12 a 2h del mediodía.

REGISTRATION SCHEDULE
From 7th to 16th January 2013

Monday, Wednesday and Friday from 4 p.m. to 6 p.m.
Tuesdays and Thursdays from 12 p.m. to 2 p.m.