M貌dul 6.- Edici贸 Digital I (30 hores)

oficina_tecnica | | Dimarts 1 desembre 2009

DOCENT: Toni Dom猫nech

OBJECTIUS
路 Realitzar un primer contacte amb l’edici贸 digital i les seves aplicacions pr脿ctiques als Punts 脪mnia.
路 Treballar els usos avan莽ats dels programes anomenats d’Ofim脿tica aix铆 com l’煤s creatiu dels mateixos.
路 Realitzar presentacions multim猫dia.
路 Presentar els conceptes b脿sics sobre la imatge digital.
路 Con猫ixer els usos b脿sics de les eines d’edici贸 d鈥檌matge digital.
路 Treballar els tractaments b脿sics d鈥檌matge digital i aprofundir-hi per afavorir els usos creatius dels mateixos.
路 Utilitzar els dispositius de captura d’imatge de qu猫 disposen els Punts 脪mnia.
路 Realitzar un primer contacte amb el tractament de so i v铆deo i exercitar-lo.

CONTINGUTS
路 Ofim脿tica avan莽ada:
路 脷s de taules i llistes al processador de textos
路 脷s pr脿ctic de fulls de c脿lcul i base de dades
路 Combinaci贸 de bases de dades amb documents de textos
路 Creaci贸 de presentacions
路 脷s pr脿ctic de les presentacions
路 脷s creatiu de les presentacions
路 Tractament de la imatge digital:
路 Fonaments de la imatge digital
路 Conceptes b脿sics de la imatge digital
路 Formats i tipus d’arxiu
路 脷s dels programes d’edici贸 d鈥檌matges (MS Paint, Paint Shop pro i Gimp)
路 脷s de l鈥檈sc脿ner, webcam i c脿mera digital
路 Tractament b脿sic de la imatge digital
路 脷s del tractament de la imatge digital
路 脷s creatiu de l鈥檈sc脿ner, la webcam i la c脿mera digital
路 Tractament creatiu de la imatge digital
路 脷s creatiu del tractament d鈥檌matge
路 Introducci贸 a la creaci贸 multim猫dia: so i v铆deo
路 Fonaments del tractament del so
路 Conceptes b脿sics del so
路 Formats i tipus d’arxiu
路 脷s de programes d’edici贸 de so
路 Fonaments del tractament del v铆deo
路 Conceptes b脿sics del v铆deo
路 Formats i tipus d’arxiu
路 脷s de programes d’edici贸 de v铆deo
路 脷s pr脿ctic de la creaci贸 multim猫dia

METODOLOGIA
Les sessions seran de caire pr脿ctic i es potenciar脿 l鈥櫭簊 dels coneixements impartits i la realitzaci贸 d’exercicis (tant al aula com al Punt 脪mnia de cada participant). Tamb茅 es reservar脿 temps per a la visualitzaci贸 i valoraci贸 dels exercicis realitzats.
S鈥檃ssolir脿 una base te貌rica sobre els continguts del m貌dul i es facilitar脿 una bibliografia per a poder aprofundir en els mateixos.

RESULTATS
Els alumnes, un cop finalitzat el m貌dul, seran capa莽os de realitzar aplicacions pr脿ctiques de l鈥檈dici贸 digital en els propis Punts 脪mnia, a trav茅s de:
路 L鈥櫭簊 de l鈥檕fim脿tica a nivell avan莽at
路 El tractament de la imatge digital i el seu 煤s creatiu
路 L鈥櫭簊 de programes de creaci贸 multim猫dia de so i v铆deo

AVALUACI脫 PREVISTA
Ser脿 doble:
– D’una banda es valorar脿 el seguiment de les classes i l’assist猫ncia no en termes de sessions sin贸 d’hores, havent d鈥檃complir el 80% del total.
– D’una altra banda el m貌dul finalitzar脿 amb una prova te貌rica de valoraci贸 dels coneixements obtinguts.

Powered by WordPress | Tema de Roy Tanck traduit per Bloctum | Protected by Akismet