Centre Formació Adults Sant Roc (Escola)

El Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Roc ofereix :

– Nivell instrumental I (Alfabetització)

– Nivell instrumental II (Neolectors)

– Nivell instrumental III (Certificats)

– GES Graduat en Educació Secundària  obligatòria a distància (Punt de Suport)

– Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà

– Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior

– Ensenyaments inicials i bàsics:

> Ànglés inicial
> Català inicial
> Castellà inicial
> Informàtica inicial

– Competencies per a la societat de la informació:

> Informàtica nivell funcional
> Ànglés nivell funcional

Horari: Matí, tarda, vespre
Adreça: Av. del Maresme, 182-190. 08918 Badalona
Tel. 93 460 39 96