Recursos Filant la Xarxa

KATIA Patrons online pe mitja i ganxet.

ENTRELLANES Blog amb imatges dels treball i molt ben explicat.

LABORES Y PUNTO Pàgina de tutorials en video per fer punt.

ARTELABORES Manual explicatiu decom fer  diferents punts de mitja.

PUNTOMEDIA Totorials en video de diferents punts de mitja

Òmnia, és un programa universal d’intervenció social, que utilitzant com a instrument les eines TIC. Cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.

Forma part de: