Eix Acció Comunitària

Al Punt Òmnia facilitem el lliure accés a persones, entitats, grups i col·lectius perquè es generin dinàmiques de cohesió social i d’intercanvi dins dels territoris. En aquest espai busquem potenciar el treball en xarxa, tant presencial com virtual, i entre tots els agents del territori, així com les xarxes personals dels usuaris i usuàries.