Eix Aprenentatge

Al Punt Òmnia volem garantir que totes les persones amb pocs coneixements digitals accedeixen una formació bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Aquesta formació s’organitza amb l’objectiu d’evitar l’exclusió de les persones de la societat. Disposem de tallers monogràfics de curta durada que consisteixen en uns itineraris formatius adequats als coneixements dels alumnes destinataris