Taller Reforça’t

El taller Reforça’t està formulat com una activitat de suport a la tasca escolar, en horari extraescolar, per a aquells alumnes que es puguin trobar en una situació social i cultural desafavorida, incentivant de manera activa el procés d’aprenentatge de l’infant, utilitzant les TIC com a eina mediadora.

Té com a objectiu potenciar la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat, afavorir els hàbits d’organització, estudi i planificació de la tasca escolar en general.

punt omnia

 

 

 

Òmnia, és un programa universal d’intervenció social, que utilitzant com a instrument les eines TIC. Cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.

Forma part de: