Presentació de les jornades territorials Òmnia – Juny 2014


mapa_jornades_gralLa crisi econòmica ens situa davant d’uns reptes socials sense precedents que demanen, més que mai, l’acció directa preventiva als territoris. Amb l’objectiu de combatre els efectes de la crisi en el benestar de les persones i lluitar contra l’augment de la pobresa, el Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa l’assoliment d’un gran acord en aquest àmbit que esdevingui la suma de les voluntats de tots els agents socials, civils i institucionals, per treballar conjuntament i aconseguir la millora que el país necessita

La prevenció, la promoció de les persones i la seva autonomia, passen a situar-se en el centre i l’eix principal de l’activitat que es desenvolupa a través de la Xarxa Òmnia. Més que mai, el projecte presta especial atenció als col·lectius més vulnerables i en situació de risc i treballa de forma transversal i en xarxa al territori.

En aquestes primeres jornades volem posar la mirada específicament sobre la infància, l’adolescència i la joventut, que són, sense dubte, els col·lectius que poden resultar més vulnerables. I de la mateixa manera que proposa el pacte, convidarem els agents socials i educatius dels diferents territoris a participar-hi de forma directa.

Convidarem entitats amb implantació al territori, que lluiten per aconseguir objectius que conflueixen amb els que la Xarxa Òmnia es proposa, i que ens mostraran els seus punts de vista sobre la situació actual, les seves estratègies, les metodologies que els han resultat més eficaces, les dificultats a què fan front cada dia i, cosa molt important, els èxits i els projectes de futur.

Alhora, ens farem ressò de diverses experiències dutes a terme a partir de la iniciativa dels punts dintre del mateix àmbit. Cada jornada comptarem amb dues experiències Òmnia, que formaran un total de deu aportacions també imbricades amb el territori, les quals podrem analitzar i de les quals podrem aprendre.

En definitiva aquestes Jornades 2014 mostraran la Xarxa Òmnia, que tot just ara fa quinze anys que està implantada al territori, com un prisma que reflecteix la realitat –la pròpia i l’aliena– de manera diferent a cadascuna de les seves cares i territoris.