Lleida


Dimecres, 18 de juny de 2014

Programa

  • 9 h Benvinguda i presentació
  • 9.30 a 10.30 h – Ponència: experiències sobre intervenció amb infància i adolescència. Precs i preguntes
  • 10.30 a 11 h – Esmorzar
  • 11 a 12.30h – Experiències Òmnia en relació a la infància i l’adolescència (dues experiències)
  • 12.30 a 13.45 h – Dinàmica participativa
  • 13.45 a 14 h – Presentació Òmnia-Linux

Inscriu-te!

Ens acompanyarà com a entitat convidada el CRAE Llars Torre Vicens (Lleida), i també gaudirem de la participació com a ponents dels punts CC Lleida – AV Blocs J. Carles (Lleida) i  AV Pius XII – Germanor (Lleida).

Lloc: Punt Òmnia Casal Cívic Lleida – AV Blocs Joan Carles 

Adreça: Carrer de la Mercè, 1 – 25003 Lleida

Telèfon: 973267466

CRAE Llars Torre Vicenç

CRAE Llars Torre Vicens és un centre d’acció educativa de 32 places en el qual resideixen temporalment infants i adolescents de 3 a 18 anys, als quals se’ls aplica la mesura d’acolliment simple en institució, d’acord amb la proposta de mesura que consti en l’informe previ dels equips tècnics competents.

Aquest servei residencial va ser creat al desembre de 1792, en rebre la Comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicens de Paül, l’encàrrec de recollir i atendre els infants mancats d’un ambient familiar sota els principis d’aquella època.

Actualment, la Generalitat de Catalunya té la gestió directa de les Llars. Una part la gestiona com a instal·lació pròpia i l’altra la delega a Actua SCCL des de l’abril del 2007.

Les Llars Torre Vicens són un recurs residencial socioeducatiu amb l’encàrrec, per part de la Generalitat, de la guarda i educació dels infants que hi resideixen, mentre no poden retornar amb la seva família o se’ls troba una família acollidora o un altre recurs que s’adapti a les seves necessitats i característiques, garantint l’atenció a les seves necessitats materials, físiques, afectives, psíquiques i socials. Contemplen l’atenció directa les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

L’objectiu prioritari és el de reproduir al màxim les condicions, l’ambient, el funcionament, el contingut i la forma del nucli familiar, per això es treballa amb elements facilitadors per tal que es doni un ambient acollidor: una educació multidireccional, integral e integradora.

La Banda de l’Òmnia i Grup de Mares de l’AMPA – CC Lleida – AV Blocs Joan Carles

La Banda de l’Òmnia és grup compost per 12 participants de 6 a 12 anys, actualment tot nenes d’ètnia gitana, les quals venen al Punt per realitzar reforç escolar, activitats lúdiques i poder-hi accedir a les TIC, ja que fora de l’escola no compten amb cap altre espai ni recurs per poder accedir-hi.

El grup de Mares de l’AMPA, d’altra banda, és un grup format per mares del col·legi de Santa Maria de Gardeny (ubicat al barri), que també fa molts anys que acut al punt. Està format per mares que busquen assesorament tant pel que fa a interessos personals i relacionats amb els seus fills, com a tasques relacionades amb l’associació.

Actualment moltes mares ho són de nenes que formen part del grup de la Banda de l’Òmnia. Es tracata d’un espai molt enriquidor perquè, tot i que no comparteixen espai al mateix temps, sí comparteixen un espai familiar que permet crear molts vincles.

Treball amb el col·lectiu d’adolescents – AV Pius XII – Germanor

El Centre Obert Pare Palau va derivar al punt Òmnia un col·lectiu de joves amb un alt grau d’absentisme escolar i amb risc d’exclusió social, ja que no disposaven de places per poder treballar amb ells. Era una necessitat urgent.

Inicialment els joves que acudien al punt eren del col·lectiu gitano, però per diverses raons l’activitat es va haver de modificar i dirigir-la cap a un altre col·lectiu. Actualment les participants son 8 noies, de 14 a15 anys. Les joves provenen del IES Ronda i provenen de diferents nacionalitats: africana, marroquí, sud-americana, etc. La col·laboració i la comunicació amb l’institut és importantíssima per poder detectar les necessitats que cal cobrir. Es treballa conjuntament al territori, sent una bastida important pel creixement intel·lectual i social dels joves.

La forma de treballar amb aquest col·lectiu d’adolescents és mitjançant el desenvolupament de projectes. És a dir, en base als interessos que han manifestat i les possibilitats del punt Òmnia es dissenyen tallers de diferents temàtiques. En aquest cas el taller és de cuina, però de cara al proper curs està previst fer altres tallers. La proposta de l’activitat, surt de les pròpies adolescents. Al mateix temps que es relacionen, treballen de forma cooperativa i sobretot, gaudeixen!