Barcelona Nord – Terrassa


Dimarts, 10 de juny de 2014

Programa

  • 9 h Benvinguda i presentació
  • 9.30 a 10.30 h – Ponència: experiències sobre intervenció amb infància i adolescència. Precs i preguntes
  • 10.30 a 11 h – Esmorzar
  • 11 a 12.30h – Experiències Òmnia en relació a la infància i l’adolescència (dues experiències)
  • 12.30 a 13.45 h – Dinàmica participativa
  • 13.45 a 14 h – Presentació Òmnia-Linux

Inscriu-te!

Ens acompanyarà com a entitat convidada el CE Sant Feliu (Sant Feliu de Llobregat), i també gaudirem de la participació com a ponents dels punts de l’AV Font dels Capellans (Manresa) i el CC Badia del Vallès (Badia del Vallès).

Lloc: Punt Òmnia Casal Cívic Terrassa – Pla de Bonaire – AV Pla de Bonaire

Adreça: c/ Sabadell, s/n – 08225 Terrassa

Telèfon: 937352907

Club d’Esplai Sant Feliu

El Club d’Esplai Sant Feliu és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu fomentar l’educació en el temps de lleure dels infants i joves i que opera a Sant Feliu de Llobregat. Desenvolupa activitats que estan relacionades amb l’àmbit de l’educació des d’una perspectiva molt concreta, donant un valor molt important a la integració social i al foment de la qualitat dels temps lliure de les persones.

Des de l’associacionisme dels joves educadors es dóna un espai de relació a diferents situacions socials. Desenvolupa blocs d’activitats amb un alt component d’adaptació a la realitat quotidiana que envolta l’entitat. Es pretén fomentar un lleure més constructiu i positiu pels participants i les  seves famílies.

Es treballen aspectes tan importants com la desigualtat social, la integració, la tolerància pluricultural, el medi ambient, la violència o la discriminació. Aquests valors són presents en les activitats, compartides, treballades conjuntament i coordinades entre les famílies, les escoles, les associacions educatives i les administracions.

L’associació intenta també crear models originals que desenvolupin la personalitat integral de la persona, així com la futura participació cívica dels infants i joves.

Activitats lúdiques amb infants i joves – AV Font dels Capellans

Després de quasi bé dos anys i mig realitzant diverses activitats infantils (xerrades, vídeos, contes, tallers creatius, participació al Carnestoltes, espais al punt Òmnia per fer els treballs escolars…) conjuntament amb altres projectes i entitats del barri, i després de detectar les necessitats del col·lectiu infantil del barri es va creure oportú dissenyar un projecte d’activitats lúdiques adreçades als infants i joves que venen al punt.

La realitat és que aquests infants i joves no estan inscrits ni a la Ludoteca, ni al Casal Infantil, ni a l’Aula de Reforç (puntualment algun assisteix al Centre Obert del barri). Aquest fet, fa que siguin infants que aprofiten els espais oberts del barri per relacionar-se entre ells, que són la Biblioteca i el punt Òmnia.

La detecció de necessitats per dissenyar les accions també s’ha fet a través de trobades amb els infants per comentar les activitats o aprofitant accions puntuals dels projectes de la xarxa veïnal.

Es treballa amb els infants i joves des dels diferents espais del punt Òmnia: Aula Oberta, TIC x aprendre i el taller d’informàtica per a infants. També a través de les activitats lúdiques que es realitzen cada quinze dies, un al punt i un altre a la Biblioteca Veïnal.

El grup amb el que es treballa és variable depenent d’aspectes familiars, escolars, socials, etc., però més o menys el nombre d’infants que participen a les activitats varia entre 12-16 i les edats estan compreses entre 6 i 14 anys.

RàdioBadia per a joves – CC Badia del Vallès

RàdioBadia per a joves és un projecte de la Fundació Cívica Oreneta del Vallès que forma part d’un altre projecte, Periodistes, que des de fa quatre anys es desenvolupa com a activitat extraescolar als instituts de la localitat. A la vegada, és la part dedicada al col·lectiu dels joves de RàdioBadia, primera ràdio del nostre municipi.

El projecte RàdioBadia manté relació amb els col·legis i instituts del municipi i també amb diferents entitats, perquè també en formen part i ajuden a que sigui un projecte molt complet.

Es pretén, des d’una metodologia eminentment pràctica i motivadora, conscienciar als joves de la importància de la informació, entesa com un dret i com una obligació, per tal de poder assolir una plena ciutadania. El projecte Periodistes intenta que els joves siguin conscients que els mitjans de comunicació construeixen significats, interpreten la realitat i creen opinió.

La idea del projecte neix de la inquietud de la fundació per promocionar el gust i l’interés per la informació, de la preocupació per la manca d’oferta de lleure per als joves, així com de la voluntat de poder aconseguir que els joves de Badia s’impliquin més en el teixit associatiu.