Barcelona Sud – L’Hospitalet de Llobregat


Divendres, 6 de juny de 2014

Programa

  • 9 h Benvinguda i presentació
  • 9.30 a 10.30 h – Ponència: experiències sobre intervenció amb infància i adolescència. Precs i preguntes
  • 10.30 a 11 h – Esmorzar
  • 11 a 12.30h – Experiències Òmnia en relació a la infància i l’adolescència (dues experiències)
  • 12.30 a 13.45 h – Dinàmica participativa
  • 13.45 a 14 h – Presentació Òmnia-Linux

Inscriu-te!Ens acompanyarà com a entitat convidada el CE Xixell (L’Hospitalet de Llobregat), i també gaudirem de la participació com a ponents dels punts de la Fundació Marianao (Sant Boi de Llobregat) i el CE La Florida (L’Hospitalet de Llobregat).

Lloc: Punt Òmnia Hotel d’Entitats Hospitalet de Llobregat – Sanfeliu – Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons

Adreça: C/ Emigrant, 25 baixos – 08906 l’Hospitalet de Llobregat

Telèfon: 932600588

CE Xixell

El Centre d’Esplai Xixell és una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat l’educació en el temps lliure dels infants i joves.

Està arrelada al barri Centre de l’Hospitalet de Llobregat des de la primavera del 1980 (ja fa 34 anys) i atenen a infants i joves de 3 a 17 anys en els barris del Centre i Sant Josep. Són l’únic esplai existent en els dos barris.

En l’actualitat fan activitats amb 302 infants durant la setmana, 92 infants els dissabtes, prop dels 500 infants i joves a les activitats d’hivern, les colònies de primavera a la Setmana Santa i d’estiu; atenent a més de 260 famílies. Aquestes activitats que es fan possibles gràcies a un equip de 32 persones entre voluntaris i treballadors.

Joves i TIC – Òmnia Marianao

La Fundació Marianao és una entitat sense afany de lucre que, des de l’any 1985, desenvolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat, amb la finalitat d’estimular el desenvolupament personal i comunitari, afavorint processos orientats a la inclusió social especialment d’aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social.

Com a tal des de sempre la visió comunitària forma part de la manera de fer de l’entitat. En aquest sentit, de forma coordinada amb els diferents agents socials i educatius es treballa per detectar i proposar sol·lucions a les diferents situacions que es puguin detectar, fruit d’aquesta interrelació han anat sorgint diferents projectes, un d’aquests recentment ha estat l’experiència que presentem. La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).

Els participants de la UEC de Marianao són un grup de 12 joves de 13 a 15 anys en situació d’exclusió del circuit del sistema educatiu per diferents motius, entre els quals hi pot haver raons de tipus penal, de salut, per situació familiar, per raons disciplinàries del propi centre o per una combinació de totes elles. Provenen de diferents institiuts i la inclusió de cada cas en el projecte depen de diferents agents que intervenen en la fase d’anàlisi i detecció.

En la creació d’aquest projecte i de forma ja prèvia, hi ha hagut una estreta coordinació amb diferents agents i entitats: EAP, EAIA, INS i Serveis Socials entre ells. Així mateix dins de la pròpia entitat els diferents projectes i programes que hi treballen han participat en diferents moments.

Des de l’Òmnia s’ha concretat l’acció amb diferents iniciatives vinculades a aspectes formatius i de millora del currículum (preparació ACTIC), introducció a la robòtica basada en el sistema LEGO Mindstorm i altres activitats creatives com el tractament d’imatge digital i creació de continguts.

Xarxa Jove – CE La Florida

L’Esplai La Florida neix l’any 84 amb la finalitat de potenciar l’educació en el lleure dels infants i joves del barri de La Florida (l’Hospitalet de Llobregat). Treballa per la inclusió de tots dels infants i joves, prestant una especial atenció als col·lectius més desfavorits i, també, potenciant la interrelació entre les diferents cultures que conviuen en el barri. L’apropament, vinculació i dinamització del territori han estat clau a l’hora d’enfocar la nostra tasca.Des de l’any 2005, l’Esplai La Florida i l’Institut Eduard Fontserè venim desenvolupant una sèrie de projectes de col·laboració comuns que van més enllà del seguiment pedagògic conjunt dels alumnes que participen a les activitats de lleure de l’esplai: projectes de reducció del fracàs escolar a partir d’aules d’estudi assistit, tallers de fotografia digital amb exposicions en centres culturals de la zona, diversos projectes d’APS, col·laboració en casals d’estiu (l’IES cedeix les seves instal·lacions a l’esplai), participació conjunta en projectes de dinamització d’activitats per joves al barri…

Xarxa Jove és un projecte d’aprenentatge servei (APS) que pretén proporcionar a un grup de joves de batxillerat de l’Institut Eduard Fontserè (Hospitalet de Llobregat) una doble experiència estretament vinculada i articulada: un aprenentatge per millorar les habilitats comunicatives i un període de voluntariat al Punt Òmnia del Club Esplai La Florida, en el que els joves impartiran una formació sobre competències bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a un grup d’adults. En aquesta experiència es dóna un aprenentatge a dues bandes: els joves coneixen millor el seu entorn i aprofundeixen en el seu autoconeixement, i els adults aprenen qüestions relacionades amb l’ús de les TIC.