currículumDes de la Xarxa Òmnia es fomenta que els punts treballin l’ocupabilitat anant més enllà de la recerca de feina, l’elaboració del Currículum Vitae i la inscripció a borses de treball per Internet. Les persones usuàries que es troben en situació d’atur han de poder adquirir les competències i les habilitats TIC necessàries per encarar amb les majors garanties possibles el seu procés d’inserció laboral. Per això, cal que també es fixi la mirada a l’ús de les xarxes socials, les eines web i el context i requisits intrínsecs a les possibilitats del nou mercat laboral. A continuació es mostren una sèrie de recursos útils per a aquesta finalitat:

Borses de treball

Les borses de treball han patit grans canvis amb la irrupció de les TIC. Si fa uns anys una persona acostumava a desplaçar-se a l’oficina de treball per consultar les ofertes disponibles a les borses d’ocupació dels organismes públics, a dia d’avui aquest exercici ha canviat notablement. Ara seguim trobant les borses de treball de les administracions, però aquestes conviuen amb multitud de llocs web i portals des dels quals és possible accedir a la informació, o fins i tot establir contacte amb l’empresa ofertora, entre moltes altres coses.

Xarxes socials

Les xarxes socials han esdevingut un dels grans paradigmes de l’aplicació de les TIC per al foment de l’ocupabilitat. Són moltes les empreses que davant la selecció d’un candidat a un lloc de treball revisen la seva identitat digital a les principals xarxes socials, a la recerca d’informació que no sempre apareix al CV. No totes les xarxes són per a qualsevol tipus de perfil, caldrà escollir aquells espais més adients segons les nostres característiques.

CV i Videocurrículum

El CV és la principal eina perquè un ofertant de feina es faci una idea del perfil del demandant, abans de convocar-lo a una entrevista personal. Per aquesta raó, el CV és alhora una carta de presentació on, a més del contingut del que s’hi diu, es pot apreciar el com es diu.

Eines online que faciliten la redacció del nostre CV:

Targetes de visita virtuals:

Habilitats i competències per a la recerca de feina

Existeixen recursos orientats per a què cada persona recorri el camí formatiu que li calgui per tal d’assolir les habilitats i competències requerides en el seu perfil professional.

Valor afegit

El que es coneix com a valor afegit no és altra cosa que la capacitat d’innovar i aportar una major qualitat a l’hora de fer les coses. En el context de l’ocupabilitat, doncs, el valor afegit pot ser allò que un fa per destacar respecte de la resta, així com els projectes d’autoocupació que han cercat noves eines i estratègies per competir en els mercats.

Emprenedoria i autoocupació

La crisi que estan patint els països occidentals ha deixat al descobert les mancances d’un mercat laboral amb enormes dificultats a l’hora d’oferir estabilitat pel que fa als llocs i sectors laborals. Per aquesta raó una de les alternatives que es plantegen moltes persones és la d’emprendre els seus propis projectes d’autoocupació, per als quals és important comptar amb una bona dosi d’informació i conèixer les iniciatives que des de les administracions es proposen al respecte.

Audiovisuals per comprendre millor la crisi

Sovint per generar la motivació necessària per iniciar un procés de recerca activa de feina, cal que la persona faci l’exercici de comprendre les raons que l’han portat a aquesta situació d’atur. D’aquesta manera, sovint les persones se n’adonen de quins són els seus punts forts i els seus punts febles, de cara a la reinserció laboral. Amb tot, la crisi actual encara resulta d’explicar per a moltes persones, i la projecció d’un documental com el que proposem aquí, elaborat per TV3, ens facilita apropar-nos a les causes de la crisi i comprendre millor quins són els nínxols laborals en els que ens pot ser més útil dedicar els esforços.

Recull de recursos que es fan servir als punts Òmnia


Equip ODC


 • Categories

 • Informació Òmnia

 • El núvol

 • Archives

 • Repositori Tasta'm

 • RSS Estigues al corrent del que fem!

 • logoomnia

  logopunttic

  logobenestarsocial

  logofce