Anna Vives i Tarrés

Entitat que representa: Ajuntament de La Seu d’Urgell
Punt Òmnia: Centre Cívic l’Escorxador
Anys a la Xarxa Òmnia: 2001

Com a responsable, què veu que aporta Òmnia a la seva entitat?

Crec que el Punt Òmnia és un valor afegit a les tasques social i educativa que es desenvolupen, en aquest cas, des del’administració. Ambdues funcions són prou òbvies en el marc de l’Òmnia, i des de la perspectiva de l’Ajuntament, em sento molt satisfeta de comptar amb aquest recurs que funciona com a complement potenciador de dues tasques fonamentals de la societat.

Com va néixer la voluntat de tenir un PO?

Es va creure en el projecte com a recurs que facilitaria l’apropament de les noves tecnologies a la població. Es va creure que posaria a l’abast de tothom una matèria indispensable per alguns, i totalment desconeguda per d’altres.

I per acabar, com valoren que Òmnia faci 10 anys?

Aquest fet és un símptoma de bona salut. Deu anys és un període de temps més que prudencial per comprovar si un projecte funciona. El desè aniversari ho confirma: Òmnia es consolida com un bon recurs socioeducatiu. Un bon projecte, però, ha d’anar acompanyat d’un “motor de qualitat”; aquest motor són els dinamitzadors. En el cas de l’Òmnia de La Seu, la nostra dinamitzadora, l’Ester, és un motor d’allò més potent. Crec que els dinamitzadors tenen un paper destacadíssim en l’èxit de cadascun dels punts.

Josep Torrico Catalán

Entitat que representa: Fundació Marianao
Punt Òmnia: Fundació Marianao
Anys a la Xarxa Òmnia:  1999

Com a responsable, què veu que aporta Òmnia a la seva entitat?

El Punt Òmnia permet desenvolupar tota una tasca d’inclusió de persones i  col•lectius en l’utilització de les TIC. A mes, aquest projecte ens ofereix tot un seguit d’espais que permeten treballar en la lògica de l’atenció i la intervenció amb tot un seguit de col•lectius i grups. No es tracta únicament de realitzar accions orientades a l’alfabetització digital o a la formació. El Punt Òmnia ens permet desenvolupar tot un treball en constant relació amb el teixit comunitari del barri i la ciutat així com en la generació de fluxos participatius que afavoreixen la creació de sinèrgies i xarxes amb d’altres entitats, col•lectius, persones, projectes i agents del territori.

Com va néixer la voluntat de tenir un PO?

La Fundació Marianao sempre ha treballat per oferir les oportunitats, les eines i les capacitats necessàries a les persones que els permetin encetar processos d’incorporació social i comunitària en el seu territori. Aquest és un dels eixos del nostre treball a l’actualitat. Durant la nostra experiència i de forma especial en els primers anys de la nostra història, sempre ens hem caracteritzat pel treball amb infants, adolescents i joves. Es per això i en aquesta perspectiva que la lluita contra la bretxa digital era i continua essent una necessitat vigent  que ja van detectar fa molts anys. El Punt Òmnia l’any 99 ens obria la porta també i permetia l’accés de nous veïns, nous col•lectius i l’atenció a noves necessitats del territori.

I per acabar, com valoren que Òmnia faci 10 anys?

Valorem molt positivament tot el que ens aporta un projecte d’aquestes característiques. Gràcies al Punt Òmnia la Fundació es coneguda al territori com un espai obert on qualsevol persona pot accedir al coneixement que les TIC donen a la societat.

Creien que reforçar iniciatives com els Punts Òmnia son molt importants per construir un futur mes integrador i que ens permeti assegurar espais accessibles, universals i que promouen escenaris per a la igualtat d’oportunitats.

Sonia Castro

Que destacaries de la teva feina com a tècnica d’ Òmnia?

Per sobre de tot destaco l’enriquiment  professional i personal que m’ha aportat i m’aporta el treball en xarxa amb el conjunt dels i de  les professionals de la Xarxa Òmnia.

Crec que fer de tècnica del projecte Òmnia des de la Direcció General d’Acció Comunitària és un rol molt interessant per la seva doble vessant: el treball des de la institució que té la direcció del projecte però des del coneixement i la proximitat de la Xarxa Òmnia.  Això suposa un repte compartit amb les meves companyes de la Direcció General, el repte d’aconseguir l’acostament entre els diferents nivells ( ODC, OT, DGAC, STSI i punts Òmnia) i crear el coneixement i les sinèrgies necessàries per tal que el projecte evolucioni positivament.

Que destacaries del projecte?

La Xarxa de persones que treballem juntes per fer realitat el projecte. Cadascú, des de la seva institució o entitat per la que treballa és una peça important i necessària per al projecte.

Què significa per tu el 10é aniversari d’ Òmnia?

Al llarg de 10 anys del projecte són moltes les persones i institucions que han treballat amb il•lusió, professionalitat i creativitat per aconseguir que aquest projecte sigui un referent de l’ús social de les TIC.

10 anys d ’Òmnia són un indicador que el projecte ha tingut i té acollida entre la població, que continua sent necessari per la societat. Ara bé, no hem de perdre de vista que hi ha qüestions per resoldre, que les realitats canvien i que sorgeixen noves necessitats.

Hem creat una manera d’entendre l’ús de les TIC, un nou perfil professional, dinàmiques de treball en xarxa… Ara cal adaptar-se al moment actual i desenvolupar noves estratègies i maneres de treballar. Hem de promoure canvis que donin resposta a les noves necessitats del projecte i del territori i per això, hem d’ intensificar el treball i la cooperació amb altres projectes socials i altres xarxes, començant pels que tenim a prop de casa nostra.

Hi ha un gran potencial a la Xarxa Òmnia!!!

Núria Perpinyà Colomer

Estudis o perfil: Educació Social
Edat: 27
Anys al Punt o en el projecte: com a tècnica 3 mesos.

Tècnica Territorial d’Òmnia de Girona i Catalunya Central.

Què destacaries de la feina de tècnic territorial d’Òmnia ?

Crec que apostar per tal que cada vegueria tingui el seu tècnic a estat molt encertat ja que ha permès apropar-nos i descentralitzar Barcelona com a punt clau per el projecte. Tanmateix també ha significat que els dinamitzadors es puguin sentir més acompanyats, ja que el fet de coordinar menys punts fa que el seguiment i suport pugui ser més diari i que les peticions, dubtes, …, no es quedin al calaix i es  puguin resoldre i contestar amb rapidesa. En definitiva actuem com a referents del projecte en el territori per agilitzar tots els tràmits que sense la nostra figura serien més lents. També voldria destacar que aquesta feina m’ha permès conèixer més a fons la bona  feina que dinamitzadors i dinamitzadores fan i ampliar el cercle de coneguts i amics i fer xarxa social.

I dels  PO que coordines?

La paraula diversitat defineix perfectament allò que m’he trobat. Ha estat una bona experiència reunir-me amb els dinamitzadors de 15 PO i poder conèixer tantes maneres de gestionar, programar, atendre, …, en els PO. Realment ha estat un aprenentatge recíproc ja que jo de ells he aprés molt i espero que ells s’hagin quedat amb alguna coseta meva. He conegut dinamitzadors amb dedicació plena al projecte i d’altres que amb les poques hores que tenen fan el que poden, alguns que podrien fer més però que la por i l’acomodament els reten , uns que porten molt temps, d’altres  que acaben d’arribar al projecte  i alguns que se’n van.

En definitiva tenim feineta per anar fent i sobretot perquè la bona feina que s’està fent  es visualitzi i pugui ser coneguda per a tothom, no només per els usuaris del punt.

Què significa per tu que Òmnia arribi als 10 anys?

Què un projecte social arribi a 10 anys em fa una especial  il•lusió ja que a vegades aquest tipus de projecte no desperten prou interès. A part d’aquesta il•lusió personal entenc que amb aquests 10 anys s’ha treballat de valent perquè moltes persones tinguessin un accés lliure, gratuït i amb suport a les noves tecnologies.   La qüestió a hores d’ara, però, no es mirar el passat, que està molt bé per saber tot allò que hem fet, sinó mirar endavant i pensar que és allò que es vol aconseguir a partir d’ara.


 • Categories

 • Informació Òmnia

 • El núvol

 • Archives

 • Repositori Tasta'm

 • RSS Estigues al corrent del que fem!

 • logoomnia

  logopunttic

  logobenestarsocial

  logofce