Des de la seva creació a principis de l’any 2009 i com línia de treball de l’Oficina de Dinamització Comunitària-ODC s’ha situat dia rera dia en les dependències de l’equip de la Direcció General d’Acció Comunitària-DGACO a Palau de Mar amb el repte de donar un nou impuls en l’any del 10è aniversari de la Xarxa.

Fent valoració de tot el procés engegat per dotar a la Xarxa Òmnia d’un servei de dinamització comunitària i de proximitat amb la realitat del territori per part de la DGACO, cal destacar que el treball conjunt des de Palau de Mar ha derivat en una acció de suport, de visualització, d’inici de nous processos metodològics, d’organització, de ritme constant… que han afavorit i dotat el seu treball de coordinació d’uns valors i estratègies importants de cara a la realització d’una feina al Projecte Òmnia amb criteris de qualitat i perspectiva de creixement:


1. Un treball de proximitat entre ODC i DGACO

El servei de nova creació de l’ODC ha afavorit un treball colze a colze amb l’equip de la DGACO, potenciant l’establiment d’unes línies d’acció i dinamització conjuntes, dels objectius del servei, de les seves estratègies, de l’arribada dels TTO’s en el territori, del dinamisme en la gestió i resolució de casos i… una acció d’apropament a la realitat dels PO molt important per revertir i facilitar tot el coneixement que des de l’ODC s’està desencadenant en la tasca diària de dinamització, gestió, seguiment… de la Xarxa Òmnia.


2. Coordinació amb l’Oficina Tècnica-OT,altres serveis de la
DGACO, programes de la SAC

El treball de suport al Projecte a Palau de Mar ha afavorit poder treballar conjuntament i en coordinació d’una forma sistematitzada i proactiva tant a nivell intern del Projecte, amb l’equip de Coordinació Òmnia (OT, DGACO i ODC), com a nivell transversal amb la resta de programes de la DGACO (Plans de Desenvolupament Comunitari…) i finalment en coordinació amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Fruit d’aquests processos de millora i treball a diferents nivells, han estat:

– El treball coordinat amb l’OT ha afavorit els processos de millora de la formació inicial de la Xarxa Òmnia, en el treball intens per dotar la Xarxa de la seva identitat digital amb les diferents millores en el portal i amb la creació de les diferents eines virtuals de dinamització, en fer crèixer i facilitar la projecció i divulgació del Projecte mitjançant la potenciació i el contingut de qualitat de les seves eines 2.0 (youtube, bliptv, slideshare, issuu, picassa,…), en el treball organitzatiu i metodològic de la Jornada Òmnia 09 en la celebració dels seus 10 anys… tota una feina a nivell d’equip de coordinació OT-ODC, conjuntament amb DGACO, que ha facilitat la millora i el creixement del Projecte durant el transcurs d’aquest any.

– S’ha treballat amb l’equip de coordinació Òmnia (DGACO, OT i ODC), conjuntament amb l’Institut de Formació Pere Tarrés, creant una comissió formativa per tal de dotar el Curs d’extensió Universitària de propostes de millora de cara a la seva nova etapa en base al seu procés de gestió, la seva metodologia i l’adaptació dels continguts existents i la creació de continguts nous per la seva adequació a les necessitats formatives de les persones dinamitzadores del Projecte… enfocat a l’augment de la qualitat de la formació metodològica i tècnica de capacitació en el treball del dia a dia de la Xarxa Òmnia.

– S’han pogut afavorir l’inici de processos transversals entre els diferents programes de la DGACO, com la participació i presentació del desenvolupament comunitari a través de les TIC a la Jornada de Plans de Desenvolupament Comunitari 09.

– I s’han engegat línies de col·laboració amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania amb diferents reunions que obriran línies de treball conjuntes amb el Centre de Documentació de serveis socials DIXIT amb el que, en aquests moments, ens trobem desenvolupant els fonaments del treball Òmnia-DIXIT, fomentant l’àmbit social i comunitàri a través de les TIC…


3. El treball per la millora de la qualitat del Projecte

Finalment el pas que s’ha donat en la convergència del treball ODC-DGACO a Palau de Mar ha potenciat el desenvolupament de les estratègies de millora que l’equip de Coordinació Òmnia volia iniciar aquest any 2009 amb els canvis i la unificació en la coordinació i la seva aposta per la dinamització comunitària de la Xarxa Òmnia.

D’aquesta manera, la tasca de posar en pràctica els objectius i la metodologia que s’havien marcat en el Pla anual de dinamització de l’ODC, la millora de la Xarxa Òmnia és un dels eixos fonamentals… Això s”ha emmarcat en un treball per a la projecció i la visualització del Projecte amb la creació i adaptació de les diferents eines virtuals de comunicació i dinamització (Comunitat Òmnia, millora del portal, el Bloc de l’ODC i la Circular Òmnia); la homogeneització dels criteris a l’hora de treballar amb i pel territori amb la proposta de trobades per vegueries; la potenciació de la identitat Òmnia en les seves vessants social i comunitària com a metodologia de treball a través de totes les accions desenvolupades, augmentant el valor de Projecte, i l’adequació i compartició d’aquesta nova etapa facilitant una nova presentació de la Xarxa Òmnia, de l’ODC… tot un conjunt de mecanismes relacionals, a nivell professional i polític, i documentals que han permès treballar pel Projecte i fer-ho conjuntament amb L’Oficina Tècnica i la DGACO per la millora gradual i contínua de la Xarxa Òmnia…

Tot això, evidentement, no hauria estat possible sense la proximitat, l’empenta, la professionalitat, les perspectives de millora, la finalitat d’enfortir i fer crèixer el Projecte, de projecció i visualització, d’identitat i imatge… per part de l’equip tècnic de la DGACO… Moltes gràcies per la vostra qualitat humana i professional!

*Dolors, em manques tu a la foto de l’equip, ser “novata” té aquestes coses… A la próxima no te’n lliuraràs 😉

Aquest ha estat el primer any d’aquest procés d’unificació de la coordinació i del treball de proximitat… continuarem fent créixer aquest nou any 2010 que ja se’ns apropa!


Noemí Espinosa Garrido
Tècnica de l’Oficina de Dinamització Comunitària-ODC


 • Categories

 • Informació Òmnia

 • El núvol

 • Archives

 • Repositori Tasta'm

 • RSS Estigues al corrent del que fem!

 • logoomnia

  logopunttic

  logobenestarsocial

  logofce