Amb el lema “Sumem valors, construim futur”, unes 1.700 persones es van reunir el passat 24 i 25 de març al 3r Congrés del Tercer Sector Social. El Tercer Sector Social està format per entitats no governamentals i no lucratives que treballen en el camp social. A Catalunya aquest sector inclou 7.500 entitats, representa un 2,8% del PIB, dóna feina a 100.000 persones, presta serveis a 1,7 milions de persones i mobilitza més de 250.000 voluntaris.

En la cloenda del III Congrés, es va fer arribar el manifest a la societat i als seus representants amb les 6 demandes següents: Mantenir la inversió econòmica en polítiques socials, Desplegar i aplicar les noves lleis socials aprovades, Impulsar polítiques ambicioses de lluita contra la pobresa, Millorar els instruments de col.laboració amb les entitats del Tercer Sector, Dotar-nos d’un marc legal i financer més favorable per a les entitats del Tercer Sector, Reconèixer el Tercer Sector com a agent social

Com no podia ser d’altra manera, la Xarxa Òmnia també hi va ser present, aportant l’experiència recollida en els darrers anys entorn el treball comunitari, inclusiu i social que porta a terme mitjançant les TIC. Per una banda participant en “l’Àgora d’Experiències, un espai d’intercanvi d’experiències que va tenir com a objectiu compartir bones pràctiques portades a terme i iniciatives reeixides que s’han portat a terme en el sector del Tercer sector social. Per l’altra participant en una de les 30 taules temàtiques que es van poder escoltar durant el congrés. Espais en els que es va poder debatre i discutir i que van esdevenir un punt de trobada entorn altres temes transversals per al sector.

Amb el títol Experiències Comunitàries i de Voluntariat a la Xarxa Òmnia es va estar present a l’espai de l’Àgora. Cada experiència de les presentades disposava d’una taula amb cabuda per a 10 persones i en la que els participants del congrés podien apropar-se per a tal de conèixer-la. Tenint en compte que el tercer sector té en el voluntariat un dels seus principals actius, es va creure convenient explicar com des del projecte es promou el voluntariat entre les persones que fan ús dels punts Òmnia. I no només com es promou sinó com es porta a terme, com es gestiona, en que consisteix i quins beneficis aporta a les parts implicades. Les experiències escollides van ser dues: Danses del Món a través de les TIC i el voluntariat i VolÒmnia, voluntariat digital a Mataró. Destacar que en el dos dies de participació a l’Àgora es van interessar per l’experiència persones de diferents àmbits del tercer sector social: gerents d’associacions, estudiants, treballadors d’entitats, professors d’universitat, etc…. en definitiva mostrar que també en el camp de les TIC les persones voluntàries tenen un paper significatiu.

Com s’ha dit també es va participar a la taula temàtica el Repte de les TIC, aportant la visió de com les eines 2.0 son crucials i necessàries per avançar en la e-inclusió. Si que cal puntualitzar que de 30 taules temàtiques que es van portar a terme durant el congrés, només 2 (l’altre va ser: les TIC, una oportunitat per a la millora de l’eficiència) feien referència a les TIC. I quina lectura se’n pot fer d’això? Doncs que a les TIC encara els falta el reconeixement necessari per part del tercer sector social. S’inverteix per la qualitat des de diferents eixos però rarament es pensa en les TIC com a eina fonamental per assolir aquest objectiu. S’aposta per a la comunicació però no es té present que les TIC podrien ajudar a reduir els costos i a fer més ràpida, efectiva la visualització de l’entitat, projecte o servei. En definitiva hem pogut veure que ens queda molt camí per fer. Hem pogut evidenciar que en el camp del tercer sector social les TIC hi son perquè vivim en aquesta era i es vulgui o no es vulgui es colen per sota la porta. Es tenen ordinadors, accés a Internet, projectes com el nostre que aposten per les TIC com a mitjà pel treball en el tercer sector social, però d’aquí a fer-ne un actiu estratègic encara ens queda molt camí per recórrer.

I què podem fer des dels Punts Òmnia?

Cal recordar que un dels objectius del nostre programa és ajudar en l’empoderament digital de les persones, capacitant-les en l’ús de les TIC per tal de millorar la seva qualitat de vida i les seves possibilitats de desenvolupament personal. I, a part de les persones en la seva individualitat, també ajudem a les entitats d’acció social a fer aquest salt a la virtualitat i ha millorar  la gestió dels seus projectes.

Per tant en l’actual conjuntura socioeconòmica, marcada per una profunda crisi de recursos monetaris, l’acció que es pot i s’ha de desenvolupar als Punts Òmnia és la d’afavorir una societat més justa, compromesa i cohesionada, amb eficàcia i eficiència social, amb la persona i els col•lectius com a epicentre de la nostra acció. Entenem que les TIC son una possibilitat real per sumar (muliplicar) esforços, ganes, voluntat, eficàcia i eficiència, mobilització social, que a més d’esquivar les fronteres físiques permeten el dialogar i construir coneixement compartit i crític. I només entenent tot això podem treballar de valent per tal que aquest canvi cultural sigui possible i que les TIC facin el salt definitiu. Els qui som professionals o expertes en aquest camp i que a més estem al sector social hem d’assumir la responsabilitat de ser-ne els catalitzadors.

Així que companys i companyes ens queda molta feina per fer!

Núria Perpinyà,

Tècnica de l’ODC de la Xarxa Òmnia


 • Categories

 • Informació Òmnia

 • El núvol

 • Archives

 • Repositori Tasta'm

 • RSS Estigues al corrent del que fem!

 • logoomnia

  logopunttic

  logobenestarsocial

  logofce