FAQ’s de Protecció Civil, QUÈ PUC FER i QUÈ NO PUC FER?

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA

Versió 18/03/2020 20:00h.
1. Em puc moure dins del meu municipi?
La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres
persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada. A més es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí on hi ha controls per no entrar ni sortir, excepte els serveis essencials
2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?
No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Sí poden entrar i sortir les mercaderies en aquests municipis.
3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?
Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.
4. Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?
No existeix aquest document hores d’ara
5. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?
Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor
6. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?
Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.
 

7. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat / TEA que requereix sortir al carrer. Puc?
Si és imprescindible fer-ho per prescripció de professional sanitari o social, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional.
8. La gent pot sortir al carrer i comprar?
Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà la mínima i imprescindible per realitzar la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.
9. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hagi contacte i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres.
També per la recollida de menors d’edat en els domicilis dels progenitors/tutors, inclòs règim de custòdia compartida o similar.
10. Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a  2 metres i eviteu el contacte físic
11. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.
12. Puc portar els infants al parc?
No
13. Puc deixar els mes fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?
Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.
14. Puc fer la compra per persones que no poden fer-ho per elles mateixes?
Sí, però quan li porteu no pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.
15. Puc baixar les escombraries?

16. Puc baixar les escombraries del meu veí?
Sí, però sense tenir contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.
17. Perquè no puc anar a veure als avis i passar la tarda amb ells?
Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic) però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.
18. Podem estar en els espais comunitaris de l’edifici on vivim?
No atès que és un espai privat d’ús públic.
19. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?
Només per les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No es pot fer ús d’esbarjo, inclòs ús individual.
20. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?
Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili
21. Puc treure a passejar la meva mascota?
De forma individual cada persona
22. Puc quedar amb gent al carrer?
No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no inclou les trobades.
23. Es pot anar a la platja?
No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública
24. Es pot anar a parcs o al bosc?
No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública
25. Quina limitació hi ha pel què fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?
Sempre de forma individual excepte acompanyar a persones grans, menors o discapacitats.
26. Poden circular motocicletes i bicicletes?
Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual
27. I dins de taxis?
De forma individual
28. Puc anar a recollir un familiar a l’aeroport, a l’estació, …?
No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en espai públic. Sí està previst per l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran)
29. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies)
30. Podem compartir cotxe per anar al metge?
Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades
31. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?
Sí en el marc de la seva activitat laboral
32. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat? Es pot denunciar?
Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.
33. Es pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?
Sí, en cas de que circuli i no sigui per una de les causes que es permeten o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat
34. Puc anar a sales de vetlla al tanatori?
Sí, respectant les mesures previstes per evitar aglomeracions i mantenint les distàncies. No es permet en cas que el difunt sigui a causa de la COVID-19.
35. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.
36. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.
37. Funciona el transport públic?
Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament en el gestor del servei.
38. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)?
Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles pels tràmits administratius)
39. He de canviar de pis i fer mudança. Puc?
Si és inajornable per venciment contractual o similar es pot considerar necessitat justificada. Porteu la documentació que ho acrediti.
40. Puc anar a donar sang?
Sí, responent a les crides que realitzi l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució
41. Que passa si es caduca el DNI en aquests dies?
S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
42. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?
Porteu els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions de molta alta excepcionalitat
 
Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?
43. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars
Sí, com a servei essencial
44. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.
45. Puc anar a bars i restaurants?
Estan obligats a tancar
46. Puc anar al cine o teatre?
Estan obligats a tancar
47. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?
Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius
48. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
Estan obligats a tancar
49. Els centres comercials estaran oberts?
Estan obligats a tancar
50. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?
Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies
51. Clíniques veterinàries?
Com a local minorista (venda) només està autoritzat la venda d’aliment per a animals, però la clínica veterinària no és un local minorista i per tant sí poden obrir.
52. Perruqueries?
L’apertura del local no està permesa. Sí està permès el servei a domicili.
53. Ferreteries?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes pels locals minoristes
54. Botigues de recanvis?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes pels locals minoristes
55. Immobiliàries, notaries i altres similars?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes
56. Botigues de cigarretes electròniques?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí poden obrir les botigues de tabacs
57. Botigues de mòbils?
Sí, com a excepció prevista pels locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions)
58. Locutoris?
No perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic
59. Hípiques?
No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí poden accedir per l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable
60. Tallers mecànics d’automoció?
Sí, perquè no és un local minorista i per tant sí poden obrir
61. ITV?
Sí, pel mateix motiu que els tallers
62. Empreses de lloguer de vehicles?
No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració activitat comercial minorista. Malgrat tot, l’activitat de lloguer com a tal no està prohibida.
63. Llibreries i quioscos?
Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per la venda de premsa i papereria).
64. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?
Només està específicament permesa l’entrega a domicili
65. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?
Només venda per emportar. En cap cas consumició a l’establiment
66. Els forns de pa poden vendre begudes inclòs cafè?
Només venda per emportar. En cap cas consumició a l’establiment
67. Poden continuar les obres a la via pública?
Sí perquè no és una activitat comercial minorista
68. I les protectores d’animals?
Sí, però no es podrà passejar als animals en grups de persones.
69. I el mercat setmanal?
Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per animals de companyia.
70. Botigues de begudes?

71. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?
Està permès el comerç per internet, telefònic o correspondència. Per tant, pots fer la comanda per aquests mitjans.
72. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?
Sí, per exemple una fusteria que tingui taller propi, pot treballar si està tancada al públic.
 
Altres
73. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.
74. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?
Contrasta sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenviïs informació que no sigui de fonts oficials i no hagis comprovat prèviament.
75. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?
Sí.
76. Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris,
subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors
77. Quins són els grups de major risc?
Salut indica que els grups de major risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *