El Punt Òmnia Casal Cívic Igualada- Montserrat està ubicat dins un equipament cívic que pertany al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. En els seus inicis el Punt, tot i que estava ubicat dins el Casal Cívic, no tenia cap mena de relació amb la resta de serveis del mateix centre.

Fa aproximadament un any que de la gestió del Punt se’n ocupa FUPAPSO conjuntament amb la direcció del Casal Cívic. Aquest canvi ha estat molt positiu ja que el Punt ha passat de ser un servei sense coordinació ni relació de cap mena amb el Casal a esdevenir un espai de treball transversal amb la resta de serveis de l’entitat.

El fet de que el Punt i, per tant la persona que hi treballa es senti inclosa en el dia a dia del casal, fomenta el treball en xarxa amb la resta de serveis i professionals. Aquesta situació permet tenir una millor incidència amb la resta d’usuaris del Casal Cívic i, alhora,  permet traçar uns objectius conjunts a favor de la ciutadania en el que es fomenta el treball integral de la persona usuària.

Val a dir que la complicitat entre els professionals del mateix casal és un element bàsic per tal de dibuixar aquests objectius compartits que tenen una perspectiva global entorn l’usuari. És imprescindible doncs que  siguin gestionats i coneguts per totes les parts i per tant és imprescindible també la coordinació entre els professionals del casal. Però tal i com ens explica l’Èlia, la dinamitzadora del punt des del passat mes de desembre, això no es cap inconvenient…

El Programa Òmnia, dintre dels seus objectius,  és un programa que fomenta el teixit associatiu i el treball per a la ciutadania. Per tan compartim molt dels nostres trets identificatius amb els altres programes de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i l’Equipament en el qual se situa el nostre Punt. Dins d’aquet marc un dels nostres objectius és potenciar la cohesió i la inclusió social, és a dir, ser una eina de cohesió, de participació i de desenvolupament  personal i comunitari; sempre partint d’una visió integral de la persona ja que ens permet detectar necessitats com també potenciar els seus recursos personals.

Des d’aquesta perspectiva és amb la que treballem des del Punt Òmnia situat a l’Equipament Cívic d’ Igualada. I com ho fem? El treball en equip és el nostre sistema de treball com també ho és  la  coordinació  amb les entitats, serveis, associacions del  territori.

Cada dimarts es realitzen reunions d’equip amb els responsables i tècnics de l’Equipament i els tècnics referents dels programes de la DGACC. Les reunions són la nostra eina per coordinar-nos de forma transversal. Durant les reunions definim quines seran les nostres línies d’actuació, realitzant un diagnòstic de l’entorn i emfatitzant amb aquells col·lectius específics que per les seves característiques i necessitats és troben en una situació desigual a la resta de la societat. A partir d’aquí surten les propostes d’actuació i de treball, com activitats conjuntes entre programes.

Per altra banda el treball amb entitats és un dels eixos transversals de l’Equipament i el punt Òmnia, per això treballem conjuntament a través d’activitats amb entitats, cessions d’espai i reunions de coordinació amb els referents de les entitats. Aquest treball permet que el Punt s’obri a tota la ciutadania, treballar molts aspectes de la persona com també de la comunitat més enllà de l’àmbit formatiu, oferir l’Òmnia com un espai de trobada i de contacte amb la comunitat.

D’aquesta coordinació en sortim beneficiats tots, els diferents programes i entitats, que s’apropen a l’Òmnia i el senten més seu i, especialment, les persones que veuen amplificades les possibilitats de participar d’activitats, de formar-se i de créixer personalment i socialment.

No voldria acabar sense abans felicitar aquest canvi tant positiu que està vivint el Punt i que recau favorablement en la ciutadania. En definitiva és per la que treballem, enhorabona i endavant!!

Èlia raja dinamitzadora Punt Òmnia Casal Cívic Igualada – Montserrat
Núria Perpinyà Tècnica Oficina Dinamització Comunitària

 • Categories

 • Informació Òmnia

 • El núvol

 • Archives

 • Repositori Tasta'm

 • RSS Estigues al corrent del que fem!

 • logoomnia

  logopunttic

  logobenestarsocial

  logofce