Un dels col·lectius usuaris amb una major presència a la Xarxa Òmnia és el d’infants en situació de risc d’exclusió.No es estrany, doncs, que un Punt treballi amb infància (el 70% ho fa), ja sigui mitjançant la col·laboració amb centres oberts, unitats d’escolarització compartida (UEC), esplais o centres educatius del territori, per posar alguns exemples. Si a tot això hi sumem el factor que els punts Òmnia estan ubicats majoritàriament en entorns desafavorits, la possibilitat de treballar amb infants passa a ser una prioritat per tal de pal·liar les conseqüències de créixer en aquests entorns. L’imaginari individual i col·lectiu, l’adquisició d’hàbits, els valors socials, el concepte de la comunitat, etc., es conformen en l’entorn i es poden transformar amb el treball socioeducatiu.

És per tot això que el treball amb infància en risc és tant important. I és també per aquesta raó que hem elaborat un document metodològic que ofereixi claus per a l’anàlisi d’aquest col·lectiu, i alhora mostri tota una sèrie d’experiències d’èxit provinents dels mateixos punts Òmnia i que, cadascuna responent a una situació diferent, contribueixen a dibuixar el calidoscopi Òmnia.

A continuació podeu consultar i descarregar el document des d’aquí: http://blog.xarxa-omnia.org/odc/files/2011/12/El-treball-amb-infància-en-risc-a-la-Xarxa-Òmnia-2011.pdf


Maurici Jaumandreu
Tècnic territorial de la Xarxa Òmnia

 • Categories

 • Informació Òmnia

 • El núvol

 • Archives

 • Repositori Tasta'm

 • RSS Estigues al corrent del que fem!

 • logoomnia

  logopunttic

  logobenestarsocial

  logofce