#elmeusuperpoder: Asperger

Segon article #elmeusuperpoder
El síndrome d’Asperger , que l’activista mediambiental Greta Thunberg ha revelat que li van diagnosticar , és un trastorn de l’neurodesenvolupament que s’engloba dins dels trastorns de l’espectre autista (TEA). Hi pot haver qui el defineixi com un forma d’ autisme d’alta funcionalitat ja que comparteix amb aquest diverses característiques. Sol diagnosticar entre els quatre i els onze anys.
Si voleu llegir l’article sencer cliqueu aqui:

Anima’t i ajuda a altres superherois o superheroïnes!!!

Leave a comment