I Jornada Escolta’m

Dissabte 10 de juliol de 2021 a Ripoll es celebrarà la primera Jornada Escolta’m.

De que va tot això??
Les persones joves de Ripoll són una part fonamental en la vida de la vila. En aquest sentit, tenir en compte les seves idees i propostes o escoltar les seves inquietuds, necessitats i opinions es converteix en un deure de tota la societat. Així doncs, presentem una proposta empoderadora per joves, adreçada a visualitzar i fer extensible a tota la població el seu missatge.

La campanya Escolta’m és una iniciativa de sensibilització activa cap a la població de Ripoll i està protagonitzada per joves del municipi. A més a més el projecte té la voluntat d’aconseguir ser una eina de suport en la dinamització comunitària amb joves a l’espai públic. 

Ens preguntem com pensen les persones joves? I sobre què? Que els inquieta o les motiva? Que hi fan a Ripoll? Com veuen Ripoll amb els seus ulls? Se senten representats per les institucions? Qüestions com aquestes són les que es pretenen exposar i respondre a ulls dels veïns i veïnes de Ripoll. 

Alguns del objectius específics amb els que vol comptar aquesta campanya són els següents:

  • Trencar amb els prejudicis que condicionen la mirada cap al col·lectiu de joves de Ripoll.
  • Ressaltar el missatge de diferents perfils de joves (gènere, edat, origen, vincle amb Ripoll, etc.).
  • Reafirmar l’espai públic des de la mirada jove.
  • Aportar un missatge crític i reflexiu a la ciutadania.
  • Restablir el contacte i el vincle amb les persones joves.
  • Donar visibilitat a la creació artística de les persones joves, en diferents disciplines.

Aquest mural ha estat elaborat prèviament per un grup motor de joves de Ripoll i el contingut de la campanya s’elaborat a partir de contactes informals amb petits grups de joves, a través de l’educador de carrer i dels diferents serveis que participem en el projecte (Punt Òmnia La Devesa, ciutadania, joventut, etc.). 

La idea va partir dels conceptes bàsics i de les necessitats detectades durant el buidatge de l’enquesta “Situació actual de la joventut ripollesa”, elaborada pel Grup Operatiu, per tal d’aprofundir els diferents aspectes.

Aquesta ha estat una proposta sorgida del grup de treball tècnic creat entre Ciutadania del CBS del Ripollès, el Punt Òmnia La Devesa, Joventut i l’educador de carrer. Però amb la idea d’acollir el màxim de persones joves del territori i totes les diversitats existents, és imprescindible incorporar altres agents, serveis, entitats i joves del territori, en futures jornades. També col·labora Terra Gollut un certamen de cinema compromès per la transformació social a on els i les joves també hi formen part.

Aquesta jornada ha de ser un espai de comunicació, per a que les persones joves l’utilitzin com a altaveu per poder dir la seva!

La noticia que varen fer els mitjans de comunicació la podeu llegir aquí.