Al nostre barri prenem la paraula!

El nostre alumnat ha tingut un paper molt actiu en el projecte «L’H on de los barrios», un procés participatiu que vol conèixer la visió i objectius de futur de la ciutadania vers els els barris de L’Hospitalet. Amb aquestes opinions i propostes, recollides en format qüestionari-papereta, s’implementaran actuacions ens els propers anys als diferents barris de L’Hospitalet.

Hem pogut expressar les línies de treball que considerem prioritàries a mig-termini, a tenir en compte per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet, i com ens agradaria imaginar el lloc on vivim.

Hem posat raó i cor en les respostes, sempre sense deixar de banda l’esperit crític que ens caracteritza. Sens dubte, lluny dels resultats que neixin d’aquí, per a nosaltres ha estat una eina de debat i reflexió força interessant.

Seguirem informant de les passes de la iniciativa 😉

lhon